ბრენდინგი

ტრენინგს უძღვება ვახტანგ ხომიზურაშვილი

ტრენინგი მოიცავს 16 აკ. საათს

ტრენინგის საფასური: ერთ მსმენელზე - 100 ლარი

თემატიკა:


1. პროდუქტის შემუშავების საერთო სქემა;
2. პროდუქტის საბაზრო ადეკვატურობის შეფასება;
3. პროდუქტის მიწოდების საერთო ბაზრის წილი;
4. პროდუქტის გამოშვება და ეკონომიკური ანალიზი;
5. პროდუქტის კონცეფციის განვითარება;
6. პროდუქტის დიზაინი და შეფუთვა;
7. სავაჭრო მარკა და შეფუთვა;
8. სავაჭრო ნიშანი-ბრენდი უპირატესობები;
9. პროდუქტის ადეკვატურობა ბაზარზე;
10. შეფასების ანალიტიკური დიაგრამა.treningis meTodologia:

 
 
 
ტრენინგი ჩატარდება ინტერაქტიულად:
  • PowerPoint-ის პრეზენტაციები,
  • პრაქტიკული სავარჯიშოები;
  • ქეისი
  • როლური თამაშები