გაყიდვების მართვა

ტრენინგის ხელმძღვანელი:  ვახტანგ ხომიზურაშვილი

 
ტრენინგების ხანგრძლივობა: 16 აკ. საათი

 
ტრენინგის ღირებულება: 100 ლარი.

 
თემატიკა:

 
1. სატელეფონო გაყიდვები-TELE   SALES:
-სატელეფონო გაყიდვების უპირატესობები;
-სატელეფონო საუბრის ნაკლოვანებები;
-მომზადების ეტაპები;
- სატელეფონო საუბრის სტილი;
- „ცივი ზარები“;
- საკვანძო ფრაზების მომზადება;
- საფირმო ფრაზა;
- პასუხისმგებელ პირთან საუბრის ტაქტიკა;
- საუბრის სცენარი;
- პირდაპირი გაყიდვები;

 
2. პროდუქტების წარდგენის მეთოდები - რეკლამირება:
- წარმატებული გაყიდვის ფორმულა;
- სატელეფონო საუბრის სქემა;
- ტელე-მარკეტინგი;
- გარიგების დადების 21 პრინციპი;

 
3. პირდაპირი გაყიდვები:
- კლიენტისათვის შეკითხვის დასმის 5 მიზეზი;
- მოლაპარაკების წარმოების პროცესი;
- არგუმენტაცია;
- წინააღმდეგობის ეფექტიანად გადალახვა;
- გაყიდვების 5 ძირითადი მომენტი;
- გაყიდეთ თქვენი პროდუქტი.

 
 
ტრენინგი ჩატარდება ინტერაქტიულად:
  • PowerPoint-ის პრეზენტაციები,
  • პრაქტიკული სავარჯიშოები;
  • ქეისი
  • როლური თამაშები